Информациони систем

за запослене ОШ "Јован Цвијић"

Откријте како наш систем обезбеђује ефикасан рад и унапређује пословне процесе. Пријави се одмах!

Јованова школа

Сервиси информационог система за Административну стручну службу, Наставничко веће и Актив за развојно планирање
Административна и стручна служба

Административна стручна служба

Секретаријат
Рачуноводство
Администрација
Тим за безбедност
IT група

Наставничко веће

Наставничко веће

Тим за самовредновање
Стручна већа
Одељењска већа
Тим за инклузивну наставу
Тим за припрему академија

Развој и маркетинг

Актив за развојно планирање

Актив за развој школског програма
Тим за развој компетенција
Тим за професионални развој
Тим за финансијско планирање

Улоге информационог система

Kvalitetno obrazovanje, posvećeni zaposleni i podrška zajednice

Платформа за интегрисање административних процедура и података за потребе кадровских и рачуноводствених  послова

Олакшати документовање и употребу резултата претходног искуства.

Планирање и извештавање у наставном процесу и педагошко инструктивни рад

Олакшати документовање и пословну комуникацију наставног особља.

Развој и маркетинг

Применити савремене методе за потребе развоја и маркетинга.

Контактирајте нас

Imate pitanja ili želite saznati više o našoj školi? 
Позовите или посетите школу.

ОШ "Јован Цвијић" Змињак

+38115292022

Понедељак - петак, 7-15h

Придружите нам се!

Желиш да будеш део нашег тима? Придружи се и буди део наше школе. Пријави се у неку од наших активности!